Čo priniesť so sebou na vyšetrenie?

Prvá návšteva

  • odporúčací (výmenný) lístok,
  • zdravotnú dokumentáciu, u detí s pozitívnym skríningovým vyšetrením obličiek „Správu o novorodencovi, záznam z prenatálneho vyšetrenia pri zistení anomálie, prepúšťaciu správu pri hospitalizácií s ochoreniami obličiek a odvodných močových ciest nálezy z iných odborných vyšetrení,
  • výsledky základných vyšetrení moču a krvi realizovaných na ambulancii PLDD,
  • vedomosť o ochoreniach v rodine zo strany matky aj otca - zameranie na ochorenia srdca, obličiek, prekonané infarkty, porážky, liečba vysokého tlaku u členov rodiny do 50. roku života,
  • údaje o charaktere močenia, objeme močenia ( množstvo z denného sledovania), údaj o množstve prijatých tekutín, farba moču.
Opakovaná – kontrolná návšteva

  • výsledky odporúčaných vyšetrení, ktoré boli zamerané na doplnenie diagnózy,
  • výsledky ostatných odborných vyšetrení,
  • záznamy o frekvencii, počte močení, nočnom močení, o príjme liekov, záznamy o krvnom tlaku ak boli požadované.

Pitná a mikčná kartu, Zápisník suchých noci nájdete na stránke www.enureza.sk


ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16:00 - 17:30 konzultácie výsledkov
Utorok
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30 - konzultácie
Streda
7:30 - 13:00
14:00 - 19:00
Štvrtok
7:30 - 13:30
Piatok
7:30 - 13:30