Ako správne odoberať moč

Pre správne stanovenú diagnózu a následnú interpretáciu výsledku je správny odber moču základným kritériom.

Pojem :

  • ranný moč – 1. moč po zobudení
  • druhý ranný moč - ako 2. v poradí
  • nočný moč / 8 hodinový, od 22.00hod do 6.00hod / – moč od vymočenia pred stanoveným časom /pred spaním/, moč „ vytvorený v noci – počas spánku“ pozostáva z močenia v noci a ranného moču, alebo len rannej porcií moču . Nutné je doručenie alebo zaznamenanie celeho objemu moču
  • 24 hodinový zber – začína sa deň pred vyšetrením, prvý ranný moč je vymočený do WC následne sa zbiera moč do vopred vyčistenej a preplachnutej sklenenej nádoby celých 24 hodín , tj. do druhého dňa včítane 1. ranného moču
  • sterilný moč /odber bez inštrumentálnych postupov/ – ide o moč „zo stredného prúdu moču“, odber sa realizuje po dôkladnom umytí genitálií, pri odbere moču úvodný prúd moču ide mimo skúmavku, následné je potrebné „zadržanie močenia“ a následne vymočenie do sterilnej skúmavky s ktorou narábame nanajvýš opatrne / vrchnák sa položí vnútornou stranou hore/, skúmavku je potrebné otvárať len v čase odberu moču / inou manipuláciou dochádza k znesterilneniu/, u plienkovaných detí je odber moču realizovaný do sterilných močových sáčkov snásledným preliatím do sterilných skúmavok
  • močová vzorka – odber moču počas dňa, bez prípravy do nádoby určenej na moč
  • moč na mikrobiologické pôdy - Uricult podľa návodu vydaného v ambulancii

ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16,00 - 17,00 konzultácie výsledkov
Utorok
12,00 - 13,00 - odbery, konzultácie
15,00 - 18,00 - klinické vyšetrenia
Streda
7,30 - 8,00 - odbery
8,00 - 9,00 - prednostné termíny
9,00 -16,30 - klinické vyšetrenia
Štvrtok
7,30 - 9,00 - odbery, USG
9,00 - 13,00 - klinické vyšetrenia
15,30 - 16,30 - prednostné vyšetrenia
16,30 - 17,00 - konzultácie výsledkov
Piatok
7,30 - 8,00 - odbery
8,00 - 8,30 - USG
8,30 - 12,30 - klinické vyšetrenia