Ako správne odoberať moč

Pre správne stanovenú diagnózu a následnú interpretáciu výsledku je správny odber moču základným kritériom.

Pojem :

  • ranný moč – 1. moč po zobudení
  • druhý ranný moč - ako 2. v poradí
  • nočný moč / 8 hodinový, od 22.00hod do 6.00hod / – moč od vymočenia pred stanoveným časom /pred spaním/, moč „ vytvorený v noci – počas spánku“ pozostáva z močenia v noci a ranného moču, alebo len rannej porcií moču . Nutné je doručenie alebo zaznamenanie celeho objemu moču
  • 24 hodinový zber – začína sa deň pred vyšetrením, prvý ranný moč je vymočený do WC následne sa zbiera moč do vopred vyčistenej a preplachnutej sklenenej nádoby celých 24 hodín , tj. do druhého dňa včítane 1. ranného moču
  • sterilný moč /odber bez inštrumentálnych postupov/ – ide o moč „zo stredného prúdu moču“, odber sa realizuje po dôkladnom umytí genitálií, pri odbere moču úvodný prúd moču ide mimo skúmavku, následné je potrebné „zadržanie močenia“ a následne vymočenie do sterilnej skúmavky s ktorou narábame nanajvýš opatrne / vrchnák sa položí vnútornou stranou hore/, skúmavku je potrebné otvárať len v čase odberu moču / inou manipuláciou dochádza k znesterilneniu/, u plienkovaných detí je odber moču realizovaný do sterilných močových sáčkov snásledným preliatím do sterilných skúmavok
  • močová vzorka – odber moču počas dňa, bez prípravy do nádoby určenej na moč
  • moč na mikrobiologické pôdy - Uricult podľa návodu vydaného v ambulancii

ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16:00 - 17:30 konzultácie výsledkov
Utorok
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30 - konzultácie
Streda
7:30 - 13:00
14:00 - 19:00
Štvrtok
7:30 - 13:30
Piatok
7:30 - 13:30