Nefrológická starostlivosť

  • poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti deťom od 0 - do 19 rokov s ochoreniami obličiek a odvodného močového traktu, v špecifických prípadoch a u dlhoročných pacientov aj po uvedenej hranici
  • vyšetrenie pozostáva z odberov biologického materiálu, realizovania základných antropometrických vyšetrení spolu s kompletným klinickým vyšetrením, súčasťou je aj USG vyšetrenie obličiek a odvodných močových ciest
  • dispenzarizovanie pacientov, podľa charakteru ochorenia a stupňa postihnutia
  • spolupráca s inými špecializovanými ambulanciami prevažne s urologického charakteru

 

ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16:00 - 17:30 konzultácie výsledkov
Utorok
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30 - konzultácie
Streda
7:30 - 13:00
14:00 - 19:00
Štvrtok
7:30 - 13:30
Piatok
7:30 - 13:30