Nefrológická starostlivosť

  • poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti deťom od 0 - do 19 rokov s ochoreniami obličiek a odvodného močového traktu, v špecifických prípadoch a u dlhoročných pacientov aj po uvedenej hranici
  • vyšetrenie pozostáva z odberov biologického materiálu, realizovania základných antropometrických vyšetrení spolu s kompletným klinickým vyšetrením, súčasťou je aj USG vyšetrenie obličiek a odvodných močových ciest
  • dispenzarizovanie pacientov, podľa charakteru ochorenia a stupňa postihnutia
  • spolupráca s inými špecializovanými ambulanciami prevažne s urologického charakteru

 

ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16,00 - 17,00 konzultácie výsledkov
Utorok
12,00 - 13,00 - odbery, konzultácie
15,00 - 18,00 - klinické vyšetrenia
Streda
7,30 - 8,00 - odbery
8,00 - 9,00 - prednostné termíny
9,00 -16,30 - klinické vyšetrenia
Štvrtok
7,30 - 9,00 - odbery, USG
9,00 - 13,00 - klinické vyšetrenia
15,30 - 16,30 - prednostné vyšetrenia
16,30 - 17,00 - konzultácie výsledkov
Piatok
7,30 - 8,00 - odbery
8,00 - 8,30 - USG
8,30 - 12,30 - klinické vyšetrenia